Násypky na hrozny

Násypka na hrozny slouží k dopravování hroznů pomocí dopravního šneku do dalšího návazného zařízení, sestaveného do linky při výrobě hroznového moštu, jako například vynášecího dopravníku, odzrňovače atd.

Sběrná vana (násypka hroznů) slouží jako zásobník dovezených hroznů, odkud jsou pomocí zabudovaného šneku přepravovány do dalšího návazného zařízení. Násypka může být ustavena na čtyřech tenzometrických snímačích, které váží hrozny v násypce. Hmotnost hroznů je zobrazována na vyhodnocovací jeadnotce FORMATIC 4.

Sběrné vany v posledních letech doznaly velké změny a to v samotné konstrukci – jsou samonosné s pohonem mlýnkoodzrňovače hřídelí sběrné vany na jedné podlahové úrovni. Investorovi tak odpadá hloubení jámy pro mlýnkoodzrňovač. Toto provedení násypky s odzrňovačem v jedné ose s oddělením posuvnou přepážkou má naše firma chráněno na Úřadu průmyslového vlastnictví jako Užitný vzor č. 21620. Sběrné vany dodáváme v rozměrech dle místních podmínek vinařství. 

 

Příklad technických parametrů

Příkon: 1,5 kW
Napětí: 400 V
Průměr šneku: 400 mm
Délka násypky: 6000 mm
Šířka násypky: 2000 mm
Výška násypky: 1900 mm

Násypka s MO v jedné ose