Filtry

Mikrobiologický filtr MF

Zařízení slouží k filtraci nápojů a jiných kapalin, které již prošly první předfiltrací. Filtrovaná kapalina vstupuje do tělesa filtru přes uzavírací klapku, dále proudí přes filtrační modul, kde je zbavována nečistot a přes druhou uzavírací klapku proudí k dalšímu zařízení. Filtrační svíčky se dodávají o velikosti 10", 20" nebo 30" s velikostí pórů dle požadavku zákazníka.

Naplavovací filtr FKN

Naplavovací filtr FKN je určen k filtraci nápojů a jiných kapalin za použití naplavovacích filtračních prostředků. Při filtraci je využívána schopnost naplavovacích prostředků vytvořit filtrační vrstvu s požadovanou průtočností.

Technické parametry: 

typ

filtrační
plocha

příkon

m2

kW

FKN 2

2

1,76

FKN 3

3

1,76

FKN 4

4

1,76

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross-flow filtr

Cross-flow filtrace je typ filtrace, při které filtrovaná tekutina prochází tangenciálně přes filtrační membrány. Hlavní výhodou je, že zachycené kaly, které se usazují na povrchu membrány, jsou stabilně odplavovány během filtrace. Na základě tohoto průběžného odplavování kalů a tzv. odstřelů (zpětného proplachu) se pročišťuje zanešená membrána od usazenin. Tento typ filtrace je vhodný zejména pro tekutiny obsahující vysoký podíl malých pevných částic, které mohou ucpávat povrch filtru u jiných druhů filtrace. Cross-flow filtry o velikosti 10 m2 filtrační plochy a maximální velikostí póru 0,2 µm byly vyvinuty ve firmě NEREZ Blučina, s.r.o. pro malé a střední vinařské podniky. Filtry se vyznačují vysokou účinností filtrace a šetrností k filtrovanému vínu. Filtry jsou vybaveny zpětným proplachem membrán vodou. Tím se prodlužuje doba filtrace a šetří se chemické sanitační prostředky. Při používání cross-flow filtrů je důležitá také správná sanitace filtru, jeho uchování mezi filtracemi, ale také samotná příprava vína před filtrací (odstranění bílkovin a bentonitu). K dohřevu vody se sanitačními prostředky na požadovanou teplotu je v okruhu filtru zabudováno topné těleso.

Technické parametry:

typ

filtrační plocha

maximální příkon

velikost pórů

hmotnost

m2

kW

µm

Kg

CF-4

3,6

1,2

0,2

120

CF-10

9,4

4,7

0,2

160

CF-20

18,8

6,6

0,2

205

Mikrobiologický filtr
Cross-flow filtr
Naplavovací filtr