Chladící nádoby

Jsou to duplikátorové nádoby určené pro chlazení nebo ohřev. Chladící duplikátor může být opatřen izolací překrytou nerezovým plechem.