NEREZ Blučina s.r.o.
664 56 Blučina, Návrší 483
tel.: 547 235 213, fax: 547 235 111
nerez@nerezblucina.cz

OSTATNÍ STROJE

VÝROBA A PRODEJ STROJŮ, ZAŘÍZENÍ, NETLAKOVÝCH A TLAKOVÝCH NÁDOB, ČERPADEL, SANITAČNÍCH STANIC (CIP) A ARMATUR Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI

Výrobní program firmy NEREZ:

Nerez zásobník tuku
 • nerezové tanky od objemu 50 do 30 000 litrů
 • duplicitní nanášecí tanky /vinofikátory)
 • nerezové nádoby s plovoucím víkem
 • tlakové nádrže do 16 barů
 • myčky lahví a odmáčecí bubny
 • mlýnkoodzrnkovače, pneumatické lisy
 • filtry křemelínové a mikrobiologické
 • univerzální čerpadla na dopravu rmutu a jiných kapalin
 • vnitřní oplechování betonových a ocelových zásobníků nerezovým plechem
 • nerezové tvarovky, součásti nerezových ocelí, armatury
 • nerezové dopravní potrubí
 • vlečka na hrozny s mlýnkoodzrňovačem
 • vlezy oválné a kruhové

Mobilní třínádobová CIP stanice

Mobilní třínádobová CIP stanice Mobilní třínádobová CIP stanice Mobilní třínádobová CIP stanice Mobilní třínádobová CIP staniceMobilní třínádobová CIP staniceMobilní třínádobová CIP stanice

MOBILNÍ TŘÍNÁDOBOVÁ CIP STANICE

Je především určena pro vinařství, pivovarnictví a ostatní nápojový průmysl. Mobilní CIP stanice o obsahu jednotlivých nádob 100 (200, 300) litrů je konfigurovaná jako CIP stanice s možností uchování chemických sanitačních prostředků pro další sanitaci. Tímto se spoří chemické prostředky i voda a nezatěžují se odpadní vody takovým způsobem jako při stanici ztrátové.

CIP stanice sestává z těchto dílů:

 • nádoba na vodu
 • nádoba na zásaditý sanitační prostředek
 • sada armatur (klapky, síto, elektroventil)
 • sada komponentů MaR (2ks hladinová sonda)
 • sanitační čerpadlo
 • ohřívací těleso s termostatem (umístěné v louhové nádobě)
 • silová a ovládací skříň s řídící jednotkou, hlavním vypínačem a displejem řídící jednotky

Mobilní CIP stanice umožňuje sanitaci potrubí, nádob a zařízení používaných ve vinařství, pivovarnictví, potravinářství a dalších oborech, ve kterých se provádí sanitace.

ZAŘÍZENÍ NA UMÝVÁNÍ SUDŮ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ

Zařízení na umývání sudů Zařízení na umývání sudů

Do potrubí se přivádí tlaková pitná voda, která teče do trysek, vytváří mlhu a zkrápí celý vnitřní povrch nádoby. Středem zařízení vede trubka, kterou se samonasávacím čerpadlem odsává použitá voda ze dna sudu. Na horním potrubí je nádoba na sanitační roztok. Regulačním ventilem se napouští požadované množství sanitačního roztoku. Výška odsávací trubky se reguluje podle velikosti sudů. Zařízení je velmi jednoduché a dá se použít i na nádoby s plovoucím víkem.

Nerez Blučina 2010 | Svopa | ALMARA